Monday, 28 October 2013

MATSEC 2013 / 2014 Exam Timetables
Download your MATSEC exam timetables by clicking on one of buttons 
below:
 
ETC Apprenticeship Scheme


Some facts -

Apprenticeship leads to:
 

·       Good employment prospects  

·       Accessibility for further learning

·       Solid foundation to a lifelong career

·        Possible business start-ups

 

By now you should be aware of the value employers give to work experience. Work experience within an apprenticeship is beneficial to you, as you find out what working in your selected occupation is all about.

As an apprentice you can really get the best of both worlds. While you study for your vocational qualifications you will also be gaining experience while earning money.

How does an apprenticeship work?

An apprenticeship consists of on-the-job and off-the-job training. During an apprenticeship you will spend periods of time at one of the Institutes within MCAST or ITS to acquire the underpinning knowledge needed in your chosen occupation. You will be spending the rest of the time at the employer's premises to acquire hands-on practice. The amount and pattern of time varies from one occupation to another.

What kind of benefits am I to expect?

There are various benefits from following an apprenticeship. One such benefit is the facilitation of your transition from school to the labour market. Through an apprenticeship you acquire competence. You will also acquire all the relevant knowledge, skills and attitude needed for your chosen occupation. Moreover you will be paid for it. Part of this remuneration will be supported by the government and the rest by the employer. The rates will vary according to the occupation and length of the apprenticeship.


What other benefits will I be entitled to?

     As you will be in employment, you will benefit from all the other conditions of employment enjoyed by your co-workers like vacation leave, sick leave, injury leave, marriage leave, bereavement leave and statutory bonuses, but on a pro-rata basis. From your end you will also have to pay National Insurance Contributions but not income tax.


What kind of certificates will I acquire at the end of the apprenticeship?

You will acquire recognition for what you achieve, be it on-the-job and/or off-the-job competence.

At the end of an apprenticeship all apprentices are invited to sit for a Trade Test. Persons that are professionals in the chosen occupation conduct the test. If you pass this test you will be awarded the Journeyman's Certificate, which is at present Malta's official national certificate of competence. In the meantime you would have also acquired a technical certificate from MCAST, ITS, BTEC or City and Guilds.


What will happen to me after the apprenticeship?

After the apprenticeship it will be your responsibility to renegotiate your employment and the terms and conditions. However experience has shown that over 85% of the persons who successfully completed an apprenticeship are presently engaged in full-time employment whilst some of the others have even set up their own business. Only a few experience unemployment and when this happens it is only for a short time due to changes in the labour market.

                           

Am I eligible for an apprenticeship?

If you are accepted by MCAST or ITS to follow one of the training programmes that are supported by the apprenticeship framework you may apply for an apprenticeship.

 

What happens after I apply?

By the time you apply the Corporation would have already started to contact employers inviting them to employ persons like you. You can contact employers who take on apprentices and see if they are willing to employ you on an apprenticeship basis.

Employment is not automatic. It is up to the employer to decide whether you are the right person or not. You may be asked to sit for an interview and/ or a number of tests to make sure that you can meet their requirements.

 

How long will my apprenticeship be?

This depends very much on the occupation you wish to embark upon. However an apprenticeship will always be at least 18 months long but can take up to even 36 months.

 

 

Is it for me?

 

If you have the determination to succeed in the world of work and you're eager to give your career a kickstart...

Then apprenticeship is for you!

 

If you are willing to apply and build on the knowledge you are obtaining from the training programme in real work environments-

Then apprenticeship is for you!

 

 

Do you have any questions?

 

Contact us on 2220 1302/8/9 or via email on apprentice.etc@gov.mt                                     Your gateway to employment.

Wednesday, 23 October 2013

Visit to the Malta Police Force Museum


 
 
 
 
 
 
 
   
 
Il-mużew tal-Pulizija
           
 
 
 
 

 

 
Il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija ġie mibni mill-Gran Mastru Portugiż Manoel De Vilhena fl-1734 u kien jintuża bħala istitut imsejjaħ ‘Casa D’Industria’, fejn xbejbiet li ma kellhomx fejn joqgħodu kienu jinġabru u jgħixu hawn. Kienu jitgħalmu jaqraw u jiktbu u wkoll jitħarġu f’xi sengħa fosthom l-insiġ, il-ħalg u l-iproċessar tal-qoton.

Fi żmien l-Ingliżi u propju fl-1850 dan il-bini serva ukoll bħala l-Isptar Ġentrali.  Taħt dan il-bini hemm xelter li kien tħaffer fil-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija biex ġewwa fih jikkuraw pazjenti li mhux faċilment kont tkun tista’ iċċaqlaqhom minn post għall-ieħor waqt bumbardament mill-ajru.  L-pazjenti għalhekk setgħu jitħallew hawn għall-kenn u sigurta mill-bombi.  Immaġina xkien jiġri li kieku waqt xi operazzjoni medika, ikollhom jieqfu minħabba bumbardament. Għalhekk ġewwa x-xelter insibu żewġ tijatri tal-operazzjonijiet. Interessanti wkoll li  huwa l-uniku xelter f’Malta li kien jintuża għal dan l-iskop. U mhux f’Malta biss, għax safejn hu magħruf m’hawn ebda sptar fil-kontinent mibni jew imħaffer taht l-art b’dan il-mod. 

 

Fl-1954 imbaghad, il-Korp tal-Pulizija gie f’dan il-bini biex għamel minnu l-kwartieri generali, minn fejn għadu jmexxi  sal-lum il-gurnata.

L-Korp tal-Pulizija  ta’ Malta twaqqaf nhar it-12 ta’ Lulju tal-1814 u l-ewwel kmandant tiegħu li kien jissejjaħ l-ispettur generali – illum il-Kummissarju - kien il-Konti Kurunell Francesco Rivarola. Dan kien maħtur mill-ewwel Gvernatur ta’ Malta, Sir Thomas Maitland. Bħala Korp tal-Pulizija nistgħu ngħidu li hu, tal-għanqas fl-Ewropa, l-eqdem Korp imwaqqaf b’kostituzzjoni, jiġifieri t-tmexxija tiegħu hija waħda ċivili u mhux taħt xi forma militari bħal ma kellhom ħafna pajjiżi oħra.  Din il-kostituzzjoni toħrog mill-proklama tal-istess Gvernatur,  li kopja originali tagħha tinsab fil-mużew. 

 

Dan il-mużew għandu żewġ taqsimiet u kull taqsima qeda ġo sala għaliha.  L-ewwel taqsima hija tal-istorja amministrattiva tal-Korp u l-parti l-oħra dik ta’ xi wħud mill-każijiet kriminali.

Fl-ewwel parti, wieħed jara diversi affarijiet u attrezzamenti bħal ma’ huma uniformijiet, armi emblemiċi, medalji, dekorazzjonijiet, armi tan-nar u diversi affarijiet oħra fosthom għodod  u mezzi  tat-trasport li lkoll kienu neċessarji u wżati fi żminijiet differenti biex il-Pulizija dejjem qdiet dmira bl-aħjar mod li setgħet.

Fit-tieni parti wieħed jara xeni ta’ reat differenti minn diversi delitti li saru f’Malta...